Felhasználási feltételek

Felhasználási szabályzat a Stanley Black & Decker Inc. / U.S.A. és kapcsolt vállalkozásai által tulajdonolt, működtetett vagy ellenőrzött internet oldalakhoz („STANLEY Oldalak”).

 

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN

A Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. („Stanley Black & Decker”) vagy annak kapcsolt vállalkozásai (a Stanley Black & Decker és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai a továbbiakban mint „STANLEY”) által tulajdonolt, működtetett, vagy ellenőrzött bármely Oldal lapjai, beleértve a jelen Oldalt is („STANLEY Oldalak”), megnyitásával, megtekintésével és/vagy használatával Ön elfogadja az itt, valamint a STANLEY Oldalak adatvédelmi nyilatkozatában írt feltételeket. Amennyiben nem fogadja el ezeket, ez esetben ne használja a STANLEY Oldalakat. Amennyiben Ön jelenleg részese valamely olyan, a Stanley Black & Deckerrel vagy annak bármely kapcsolt vállalkozásával kötött írásbeli megállapodásnak, amelynek feltételei ellenétesek a jelen Felhasználási Szabályzattal, ez esetben az említett másik megállapodás feltételei alkalmazandók mindazon kérdésekre, amelyekre a másik megállapodás hatálya kiterjed.

ELEKTRONIKUS KOMUNIKÁCIÓ

Amikor Ön meglátogatja a STANLEY Oldalakat, vagy e-mailt küld nekünk, ez esetben Ön elektronikusan kommunikál velünk. Ön hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus formában kapjon tőlünk értesítéseket. Mi e-mail útján, vagy a STANLEY Oldalakon elhelyezett tájékoztatások útján kommunikálunk majd Önnel elektronikus formában. Ön elfogadja, hogy mindazon megállapodások, értesítések, közzétételek és más kommunikációk, amelyeket elektronikus formában intézünk Önhöz, eleget tesznek az írásbeli formával kapcsolatos valamennyi jogi követelménynek.

SZERZŐI JOG

A STANLEY Oldalakon található minden tartalom, úgymint szöveg, grafika, logo, gomb ikon, kép, hang klip, digitális letöltés, adat összeállítás (adatbázis), szoftver a Stanley Black & Decker, annak kapcsolt vállalkozása, vagy ezek tartalom szolgáltatóinak tulajdonát képezi és az Egyesült Államok szerzői joga, valamint a nemzetközi szerzői jogi szabályok és adott esetben a magyar szerzői jog védelme alatt áll. A STANLEY Oldalakon található valamennyi tartalom összeállítás a Stanley Black & Decker (vagy az oldalon található bármely szerzői jogi tájékoztatásban megjelölt kapcsolt vállalkozása) kizárólagos tulajdonát képezi és az Egyesült Államok szerzői jogának, valamint a nemzetközi szerzői jogi szabályok és adott esetben a magyar szerzői jog védelme alatt állnak.

HASZNÁLAT

A STANLEY Oldalak megtekintése másolatot hoz létre a STANLEY anyagokról az Ön számítógépének RAM memóriájában és/vagy annak merevlemezén és/vagy az Ön proxy szerverén. Ezennel engedélyt adunk Önnek arra, hogy hogy megtekintse ezt az oldalt és kinyomtasson lapokat az Ön saját, nem kereskedelmi célú használatára, feltéve hogy Ön nem módosítja, nem másolja, nem terjeszti, nem közvetíti, nem teszi közzé, nem adja elő, nem reprodukálja, nem publikálja, nem adja licencbe, nem hoz létre belőle származtatott műveket, nem adja át, nem értékesíti a STANLEY Oldalakról származó bármely információt, anyagot, szoftvert, kinyomtatott anyagot vagy szolgáltatást. A STANLEY Oldalakon közzétett anyagokat tilos bármilyen módon másolni, terjeszteni, újból közzétenni, feltölteni, posztolni, vagy továbbítani a Stanley Black & Decker vagy annak megfelelő kapcsolt vállalkozásának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

VÉDJEGYEK

A STANLEY Oldalakon használt és megjelenített védjegyek, szolgáltatás megjelölések és logók (a „Védjegyek”) a Stanley Black & Decker és kapcsolt vállalkozásai, valamint mások bejegyzett vagy be nem jegyzett Védjegyei. A STANLEY Oldalak tartalma körében semmi sem értelmezhető úgy, mint az oldalon megjelenített Védjegyekre vonatkozó licencia vagy felhasználási engedély adása akár közvetlen akár közvetett formában, a Védjegy jogosultjának előzetes írásbeli engedélye nélkül. A STANLEY, a STANLEY Vágott Téglalap formában, a BOSTITCH, MAC és ZAG a Stanley Black & Decker és/vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő bejegyzett és be nem jegyzett védjegyek néhány példája („STANLEY Védjegyek”). A STANLEY Védjegyek nem használhatóak olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal összefüggésben, amelyeket nem a Stanley Black & Decker vagy annak megfelelő kapcsolt vállalkozása állított elő, vagy az általa adott licensz alapján állítottak elő.

KAPCSOLATOK (LINKEK)

A STANLEY Oldalak kapcsolatokat (linkeket) tartalmazhatnak olyan oldalakra, amelyeket a Stanley Black & Deckertől és annak kapcsolt vállalkozásaitól független szervezetek hoztak létre, hoztak nyilvánosságra, tartanak fenn, vagy egyéb módon tettek közzé. A STANLEY ezeket a linkeket csak kényelmi okból biztosítja, és nem azonosul azok tartalmával, nem hagyja jóvá, nem tanúsítja, nem tartja fenn, vagy nem ellenőrzi ezen külső oldalakat és nem garantálja az azokon szereplő információk pontosságát, teljeskörűségét, hatékonyságát, időszerűségét és helyes sorrendiségét. A STANLEY fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a linkeket bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa.

Harmadik személyek linkeket kínálhatnak a STANLEY Oldalakra. A STANLEY nem követeli meg harmadik személyektől, hogy beszerezzék a STANLEY engedélyét a STANLEY Oldalakra mutató linkek elhelyezése előtt. Az ilyen linkek azonban nem tartalmazhatnak kereteket vagy egyéb olyan jellemzőket, amelyek eltorzítják, megváltoztatják, vagy félrevezető módon ábrázolják a STANLEY Oldalakon található anyagok forrását vagy tulajdonjogát, vagy becsmérlik azokat vagy egyéb módon hátrányosak a STANLEYre nézve. A STANLEY nem vállal felelősséget a STANLEY Oldalakra mutató oldalak tartalmáért, és egyáltalán semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállal ezen oldalakkal összefüggésben. A STANLEY kifejezett írásbeli engedélye nélkül semmilyen anyag nem helyezhető el a STANLEY Oldalakon.

TERMÉKEK ÉS ÁRAK

A STANLEY Oldalakon keresztül értékesített valamennyi termék az érintett adásvételért felelős részlegnek vagy kapcsolt vállalkozásnak az adott időpontban érvényes Adásvételi Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozik. Ezen Szerződési Feltételek az érintett STANLEY Oldalak honlapján található linken keresztül érhetőek el. Az Adásvételi Szerződési Felételek, a termékek árai, a konfigurációk és a rendelkezésre állás a STANLEY által bármikor módosítható.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A STANLEY OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOK TECHNIKAI PONTATLANSÁGOKAT VAGY GÉPELÉSI HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A STANLEY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZTATÁSOKAT VAGY JAVÍTÁSOKAT ESZKÖZÖLHET. AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK AZ OTT BEMUTATOTT ÁLLAPOTUKBAN KERÜLNEK FELKÍNÁLÁSRA, BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS VAGY EGYÉB FELTÉTEL VÁLLALÁSA NÉLKÜL, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR RÁUTALÓ FORMÁBAN. A STANLEY KIZÁR MINDENFAJTA SZAVATOSSÁGOT VAGY EGYÉB KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT FELTÉTELT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, (TULAJDONOSI) JOGCÍMRE ÉS JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓAN. A STANLEY NEM SZAVATOLJA A STANLEY OLDALAK ELÉRHETŐSÉGÉT, A STANLEY OLDALAK ÉS AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ZAVARTALANSÁGÁT ÉS HIBAMENTESSÉGÉT, A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁT, A STANLEY OLDALAK ÉS AZ AZOKAT TARTALMAZÓ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL, FÉGREKTŐL ÉS MÁS KÁROS ELEMEKTŐL VALÓ MENTESSÉGÉT. A STANLEY NEM SZAVATOLJA ÉS NEM TESZ SEMMIFÉLE KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST A STANLEY OLDALAK HASZNÁLATÁRA VAGY A HASZNÁLATUK EREDMÉNYÉRE, VAGY A STANLEY OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓAN, FIGYELEMMEL AZOK HELYESSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA, IDŐSZERŰSÉGÉRE, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ALKALMAZHATÓSÁGÁRA VAGY EGYÉB KÖRÜLMÉNYEKRE. VALAMENNYI SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS ÉS KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT ÖN (ÉS NEM A STANLEY) VISELI. A FENTI KORLÁTOZÁS LEHETSÉGES, HOGY NEM VONATKOZIK ÖNRE, MIVEL EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDÉLYEZIK A KELLÉKSZAVATOSSÁG VAGY KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSÁT. A JELEN SZAKASZBAN ÍRTAK NEM KORLÁTOZZÁK AZ ÖN JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JOGAIT.

ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen STANLEY Oldal látogatásával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Szabályzatra, valamint az Ön és a STANLEY közötti bármilyen fajta jogvitára Magyrország joga alkalmazandó, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának figyelmen kívül hagyásával.

JOGVITÁK

A kötelező erejű belföldi és nemzetközi jogszabályi előírások sérelme nélkül, a STANLEY Oldallal vagy a STANLEY Oldalon található anyagokkal kapcsolatos, Ön és a STANLEY közötti bármely jogvita elbírálására – az alkalmazandó hatásköri szabályoktól függően –a Budai Központi Kerületi Bíróság, Budapest, Magyarország, vagy az általános illetékesség szabályok szerint eljárni jogosult megyei bíróság rendelkezik kizárólagos illetéskességgel.

A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A STANLEY bármikor módosíthatja a Felhasználási Szabályzatot a jelen közzététel módosítása vagy frissítése útján. Amennyiben Ön a módosítás vagy frissítés időpontját követően tovább használja a STANLEY Oldalt, úgy ezzel elfogadja a módosított vagy frissített Felhasználási Szabályzatot.

ELVÁLASZTHATÓSÁG

Amennyiben ezen Felhasználási Feltételek bármely része bármilyen okból érvénytelennek, semmisnek, vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy az adott részt a többi résztől elválaszthatónak kell tekinteni és az nem érinti a fennmaradó rész érvényességét és végrehajthatóságát.