Adatvédelmi szabályzat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a Stanley Black & Decker és a kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő, vagy általuk működtetett vagy ellenőrzött valamennyi honlapra, beleértve a jelen honlapot is („STANLEY Honlapok”). A Stanley Black & Decker elkötelezett a felhasználók adatainak védelme iránt, amelyre tekintettel a jelen adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatra vonatkozó tájékoztatót teszi közzé:

1. Milyen személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjt a Stanley Black & Decker.
2. Milyen személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjtenek harmadik személyek a honlapon keresztül.
3. Milyen szervezet gyűjti az információkat.
4. Hogyan használja fel a Stanley Black & Decker az információkat.
5. Kivel oszthatja meg a Stanley Black & Decker az összegyűjtött információkat.
6. Milyen választási lehetőségek állnak a felhasználók rendelkezésére az információk gyűjtésével, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatban.
7. Milyen biztonsági eljárások léteznek a Stanley Black & Decker által ellenőrzött információk elvesztése, illetéktelen felhasználása vagy megváltoztatása elleni védelem érdekében.
8. Hogyan tudják a felhasználók kijavítani az esetlegesen pontatlan információkat.

A felhasználók a jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdések és észrevételek tekintetében első sorban az Európai Tartalomkezelőhöz fordulhatnak, a hungary@stanleyworks.com címre küldött email útján. A felhasználók e mellett hívhatják a +36 1 214 0561 telefonszámot vagy írhatnak az alábbi címre:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
Mészáros u. 58/B.
1016 Budapest


INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS

A STANLEY Honlapokon gyűjtött információk kizárólagos tulajdonosa a Stanley Black & Decker. A Stanley Black & Decker a honlapunkon számos különböző helyen gyűjt információt a felhasználóinktól.

A felhasználó a honlapjaink használata érdekében köteles lehet egy regisztrációs adatlap kitöltésére. A felhasználók választásuk szerint, úgynevezett „opt-in” kijelöléssel, csatlakozhatnak az értesítés küldési listánkhoz, amely alapján tájékoztató és promóciós leveleket és e-maileket kaphatnak a STANLEYtől és a kapcsolt vállalkozásaitól. A listára történő feliratkozás alkalmával a felhasználónak meg kell adnia az elérhetőségi adatait (úgymint név, lakcím, e-mail cím). Ezen információkat arra használjuk, hogy értesítsük a felhasználót az oldalunkon található olyan szolgáltatásokról, amelyekkel kapcsolatban kifejezte az érdeklődését. A felhasználó opcionális módon megadhat demográfiai információkat is (úgymint jövedelemszint), amelyet annak érdekében javaslunk, hogy személyre szabottabb élményt nyújthassunk a weboldalunkon.

 

INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS

 

A felhasználóink profiljainak kialakítása céljából cookie-kat, log fájlokat és külső cégek által készített, oldal látogatottságot figyelő szoftverek által gyűjtött információkat tárolunk. A profil egy olyan általunk tárolt információ, amelyet az adott felhasználóknak az oldal látogatási szokásaira vonatkozik. Ebből következően az összegyűjtött információ NEM kapcsolható személyekhez, mint személyes azonosításra alkalmas információ. Az adatok felhasználásának célja az oldal tartalmának és formájának továbbfejlesztése a felhasználók számára. A profil adatokat harmadik személyekkel kizárólag összesített formában osztjuk meg. Az összegyűjtött információkat kizárólag a gyűjtés célja szerint szükséges időtartamig tároljuk.

COOKIE-K

A cookie egy a felhasználó számítógépén tárolt adat, amely a felhasználóra vonatkozó információkhoz kapcsolódik. Esetenként olyan cookie-kat alkalmazunk, amelyek egy adott csatlakozás alkalmára érvényesek (úgynevezett „session ID cookie”-k). A session ID cookie-k automatikusan törlődnek, amint a felhasználó bezárja az internetes keresőt. A tartós cookie olyan rövid szöveges fájl, amely a felhasználó számítógépén tárolódik hosszabb időn keresztül. A tartós cookie-k az internetes kereső program „segítség” pontjában leírt módon távolíthatóak el.

 

NAPLÓ FÁJLOK

 

A legtöbb szokásos weboldal szerverhez hasonlóan napló fájlokat használunk. Ennek tartalma kiterjed az internet protokol (IP) címekre, a kereső fajtájára, az internet szolgáltatóra (ISP), a referáló és kilépő oldalakra, a platform típusra, a dátum/idő bélyegzőre, és számos klikkelésre a trendek értékelése, az oldal adminisztrációja, a felhasználói mozgások összesített nyomon követése, valamint tágabban vett demográfiai információk összesített célú gyűjtése érdekében. Az IP címek stb. nincsenek összekapcsolva a személyes azonosításra alkalmas információkkal. A felhasználói mozgások elemzésére a napló fájlokat használó WebTrends® elnevezésű nyomkövető programot használjuk.

 

TISZTA GIF-EK

 

Mi magunk, vagy az általunk megbízott reklámcég esetenként az úgynevezett tiszta gif („clear gif”) szoftver technológiát alkalmazzuk, amely segítséget nyújt az oldalaink tartalmának jobb kezeléséhez azáltal, hogy információt szolgáltat számunkra azok hatékonyságáról. A tiszta gif-ek egyedi azonosítóval ellátott apró grafikus elemek, amelyek a cookiekhoz hasonló funkciójúak és a web felhasználók online mozgásának nyomon követésére szolgálnak. A kettő közötti fő különbség az, hogy a tiszta gif-ek láthatatlanok az oldalon és sokkal kisebbek, körülbelül az ezen mondat végén szereplő ponttal azonos méretűek. A tiszta gif-ek nem kapcsolódnak össze a felhasználók személyes azonosítására alkalmas információkkal és a felhasználók mozgásának összesített nyomon követésére szolgálnak és szélesebb értelemben vett demográfiai információkat gyűjtenek azok összesített felhasználása céljából.

Ezen túlmenően tiszta gif-eket használunk a HTML alapú e-mailjeinkben annak megállapítására, hogy mely e-mailünket nyitotta meg annak címzettje. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lemérhessük az egyes kommunikációk és marketing kampányaink hatékonyságát. Amennyiben a felhasználóink le szeretnének iratkozni ezen e-mailekről, erre vonatkozóan a „Leiratkozás” rész tartalmaz tájékoztatást.


AZ OLDALRÓL KÜLDÖTT KOMMUNIKÁCIÓK 

Időről-időre tájékoztatást küldünk a termékeinkről, szolgáltatásainkról, különleges ajánlatainkról, valamint hírlevelet küldünk. A felhasználóink magánszférájának tiszteletben tartása végett felkínáljuk a döntési lehetőséget arra nézve, hogy ne kapjanak ilyen tájékoztatást. Erre vonatkozóan lásd a „Választás” és „Leiratkozás” részeket. 


VÁLASZTÁS/LEIRATKOZÁS

A felhasználók személyes azonosítására alkalmas információkat továbbíthatjuk harmadik személyek részére az Európai Únió és az Amerikai Egyesült Államos területére. Az oldalunk felhasználói minden esetben értesítést kapnak arról, ha külső fél gyűjt rájuk vonatkozó információkat. Ezt annak érdekében tesszük, hogy a felhasználóink informált döntést hozhassanak arra vonatkozóan, hogy tovább lépnek-e abban az esetben, ha valamely szolgáltatás igénybevétele külső fél részvételét teszi szükségessé..


KAPCSOLATOK (LINKEK)

Ez a weboldal kapcsolatokat (likeket) tartalmaz más oldalakra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi, a Stanley Black & Decker, nem tartozunk felelősséggel ezen más oldalak adatvédelmi gyakorlatáért. Felhasználóinknak azt tanácsoljuk, hogy kövessék figyelemmel azt, ha elhagyják az oldalunkat és olvassák el valamennyi olyan weboldal adatvédelmi szabályzatát, amely személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt. A jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az ezen oldal által gyűjtött adatokra vonatkozik. Egyes üzleti partnereink a STANLEY oldalakról kapcsolatok útján elérhetőek és a hasonló dizájn- és színpalettájuk miatt úgy tűnhetnek, mintha azokat a Stanley Black & Decker működtetné és tartaná fenn (például: Investor Relations és www.STANLEYGear.com).


FELMÉRÉSEK ÉS VERSENYEK

Az oldalunk esetenként felmérések és versenyek útján kér adatokat a felhasználóinktól. Az ilyen felmérésekben és versenyekben való részvétel teljes mértékben önkéntes, így a felhsználó eldöntheti, hogy közöl-e ilyen információkat. A kért információk jellemzően elérhetőségi adatokat (úgymint név és postázási cím), valamint demográfiai információkat (úgymint irányítószám) tartalmaznak. Az elérhetőségi adatok a felmérések és versenyek támogatóival kerülnek megosztásra, a nyertesek és nyeremények értesítése, ill. közlése céljából. A felmérésekből származó adatokat a jelen oldal használatának és az azzal kapcsolatos megelégedettség nyomon követésére és fejlesztésére használjuk fel. A felhasználók személyes azonosításra alkalmas adatait nem osztjuk meg harmadik személyekkel, hacsak előzetesen nem jelezzük ezt és nem kínálunk előzetes választási lehetőséget. Ezen felmérések és versenyek lebonyolítására igénybe vehetünk ugyan megbízottakat, ezek azonban nem használhatják fel a felhasználók személyes azonosításra alkalmas adatait semmilyen egyéb célra.


E-MAIL ÉRTESÍTÉS ERRŐL AZ OLDALRÓL ISMERŐSÖK RÉSZÉRE

Amennyiben egy felhasználó úgy dönt, hogy igénybe veszi az arra vonatkozó szolgáltatásunkat, hogy értesítse egy ismerősét erről az oldalról, ez esetben arra kérjük, hogy adja meg az ismerőse nevét és e-mail címét, amelynek megadásával a felhasználó vállalja, hogy rendelkezik az ismerőse hozzájárulásával ezen információk megadásához és a STANLEY által a részére történő e-mail küldéséhez. A Stanley Black & Decker automatikusan küld egy egyszeri értesítést az ismerős számára, amiben meghívja őt az oldalra. A Stanley Black & Decker ezt az információt kizárólag a fenti egyszeri e-mail elküldése érdekében tárolja. Az ismerős a hungary@stanleyworks.com cím útján kérheti az információ törlését az adatbázisunkból.


BIZTONSÁG

Ez a weboldal minden lehetséges óvintézkedést megtesz a felhasználóink információinak védelme érdekében. Amennyiben a felhasználók érzékeny információt adnak meg a weboldalon keresztül, az információik mind online, mind pedig offline állapotban védettek lesznek.

Míg online módban SSL titkosítást alkalmazunk az érzékeny információk védelmére, addig ugyancsak minden lehetséges erőfeszítést megteszünk az információk offline védelme érdekében is. A felhasználóinkkal kapcsolatos minden információ, nem csak a fent említett érzékeny információk, zártan kezeltek az irodáinkban. Csak azok a munkavállalók férhetnek hozzá a személyes azonosításra alkalmas információkhoz, akiknek azzal valamilyen kifejezett feladatot kell végezniük. Végül, azok a szerverek, amelyek a személyes azonosításra alkalmas információkat tárolják, biztonságos helyen találhatók.

Amennyiben a felhasználóknak bármilyen kérdése merül fel a weboldalunk biztonságát illetően, a hungary@stanleyworks.com címre írhatnak.


ÉRTESÍTÉS A VÁLTOZÁSOKRÓL

Amennyiben módosítjuk az adatvédelmi szabályzatunkat, úgy a változásokat ezen adatvédelmi szabályzatban, a honlapunkon, valamint az általunk arra alkalmasnak ítélt egyéb helyeken közzétesszük, így a felhasználóink mindig tisztában lehetnek azzal, hogy milyen információkat gyűjtünk, azokat hogyan használjuk fel, és milyen körülmények között közöljük azokat másokkal (ha egyáltalán ilyenre sor kerül). Az információkat annak az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk fel, amely alapján azokat összegyűjtöttük.

Amennyiben, az előbbiektől eltérően, személyes azonosításra alkalmas információt az összegyűjtésük időpontjában közöltektől eltérő módon használnánk fel a jövőben, úgy a felhasználóinkat e-mailben értesítjük erről. A felhasználóink ez esetben dönthetnek arról, hogy a rájuk vonatkozó információkat felhasználhatjuk-e ilyen eltérő módon. Abban az esetben, ha a felhasználó leiratkozott az ezen oldallal való mindenfajta kommunikációs lehetőségről, vagy törölte, illetve deaktiválta a profilját, ez esetben nem értesítjük őket és a személyes információikat nem használjuk fel ebben az új formában. Ezen túlmenően, amennyiben bármilyen jelentős változtatást eszközölünk az adatvédelmi gyakorlatunkba anélkül, hogy ez érintené az adatbázisunkban már tárolt felhasználói információkat, ez esetben a honlapunkon hangsúlyos formában tájékoztatjuk a felhasználóinkat a változásról. Bizonyos esetekben a közzététel mellett email útján is értesítjük az adatvédelmi gyakorlatunk változásáról azokat a felhasználókat, akik azt választották, hogy fogadni kívánják a tőlünk érkező kommunikációkat.

A STANLEY OLDALAK LÁTOGATÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT TARTALMÁT. AMENNYIBEN EZEN FELTÉTELEK BÁRMELY RÉSZÉT NEM FOGADJA EL, EZ ESETBEN NE HASZNÁLJA TOVÁBB A STANLEY OLDALAKAT.

KAPCSOLAT

Amennyiben a felhasználóknak bármilyen kérdésük vagy javaslatuk merül fel az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük forduljanak hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: +36 1 214 05 61
Fax: +36 1 214 69 35
Email: hungary@stanleyworks.com

Stanley Black & Decker Hungary Kft.
Mészáros u. 58/B.
1016 Budapest